Strona główna

Szkoła ma ugruntowaną pozycję w zakresie kształcenia profesjonalistów, głównie w dziedzinach budownictwa, mechaniki i motoryzacji. Część uczniów, jeszcze przed zdobyciem uprawnień zawodowych ma zapewnioną pracę, nie tylko w firmach powiatu puławskiego. Nasi absolwenci kontynuują naukę na studiach politechnicznych, prowadzą własne firmy, pełnią odpowiedzialne funkcje zawodowe i społeczne. Oferta dydaktyczna szkoły jest stale aktualizowana zgodnie z tendencjami i potrzebami rynku pracy. Służy temu utworzenie kierunków geodezyjnego oraz informatycznego.

Dostosowując ofertę dydaktyczną do wymagań rynkowych, szkoła kładzie szczególny nacisk na umiejętności łączenia zdobytej wiedzy teoretycznej z częścią praktyczną szkolenia zawodowego, w tym szerokie wykorzystanie technik informatycznych, biegłe posługiwanie się fachową terminologią, umiejętności organizacji stanowiska pracy i współpracy w grupie zawodowej.

Autorytet szkoły budują nasi uczniowie i absolwenci wraz z kadrą dydaktyczną, wspólnie tworząc jej wizerunek.
Z dumą należy podkreślać ich osiągnięcia. Nasi uczniowie zdobywają laury na olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Za wyniki w nauce uzyskują stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz  Starosty Powiatu Puławskiego, zdobywają medale w szeregu zawodach sportowych.